Irina Paleologina (ćerka Andronika II)

Irina Paleologina (grčki: Ειρήνη Παλαιολογίνα; umrla posle 1315) je bila vanbračna ćerka vizantijskog cara Andronika II i supruga Jovana II Duke od Tesalije.

Biografija uredi

Irina je pripadala dinastiji Paleolog. Opisujući pohode Katalinaca, Nićifor Grigora je dao prikaz stanja u Tesaliji početkom 14. veka. Navodi da se na čelu Tesalije nalazio Jovan Duka. Oslikava ga kao nesposobnog i bolešljivog mladića. Prema svedočenju vizantijskog hroničara, brak između Jovana i vanbračne Andronikove kćeri trajao je svega tri godine. Jovan je prerano umro. U braku nije bilo dece. Do sklapanja braka došlo je najverovatnije 1315. godine, tri godine pre smrti tesalskog vladara. Međutim, zbog pomena Katalinaca može se pretpostaviti da je brak sklopljen nešto ranije, možda već 1309. godine. Manojlo Fil je zabeležio da je Jovan bio u braku 9 meseci ili 9 godina.

Izvori uredi

  • Miloš Cvetković; Vanbračna deca careva dinastije Paleolog; Zbornik radova vizantološkog instituta 42/2 (2012), 397-412