Istorijska geografija

Istorijska geografija je granična disciplina geografije, koja je tesno povezana sa istorijom. Bavi se proučavanjem, istraživanjem i objašnjavanjem društvenoistorijskih i društvenogeografskih pojava i procesa vezanih za pojedine teritorije u prošlosti (razmeštaj stanovništva, njegov život, položaj, funkcije naselja, privredu i dr). Za svoja istraživanja služi se istorijskim izvorima, pisanim spomenicima, arheološkim nalazima i slično.

Rezultati istraživanja istorijske geografije su od veoma velikog značaja za razumevanje nekih savremenih geografskih pojava i procesa (razvoj neke države, razlozi njenog današnjeg položaja i statusa i sl).

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi