Kapućehaja je predstavnik valije ili koje druge visoke ustanove kod Visoke porte u Turskoj carevini. [1]

Kapućehaja takođe može biti najviši oficir na carskom dvoru u rangu age.

Izvori Uredi

  1. ^ Abdulah Škaljić - Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku