Katastrofa

Katastrofa je događaj koji za sobom ostavlja teške ljudske, materijalne, ekonomske i druge posledice.

KlasifikacijaUredi

Katastrofe se na najopštiji način dele na prirodne katastrofe i one koje su nastale kao razlog ljudskog delovanja. U neke od najvećih prirodnih katastrofa obrajaju se zemljotres, poplava, klizište, cunami i drugi. Čovek takođe može da izazove mnoge katastrofe među kojima su rat, bioterorizam, transport opasnih materija i ostali.