Kvestor (domaćin)

Kvestor ili domaćin je bio časnik Senata i Narodne skupštine u Kraljevini Srbiji.

Dužnost kvestora je bila da nadgleda sve što pripada ekonomskom odjeljenju, računovodstvu, radu senatskih odnosno skupštinskih služitelja i dobrom unutrašnjem i spoljašnjem poretku i čistoći. Brinuo se o redu i miru na galerijama, za koje je on ulaznice i izdavao.[1][2][3]

Kvestor je imao pravo da učestvuje u pretresu u Senatu odnosno u Narodnoj skupštini zajedno sa svim ostalim senatorima odnosno narodnim poslanicima. Godine 1902. kvestor je zadržao samo časničko senatorsko mjesto, ali ne i skupštinsko.[4]

Reference uredi

  1. ^ Privremeni zakon o poslovnom redu u Senatu („Srpske novine“, 30. septembar 1901)
  2. ^ Privremeni zakon o poslovnom redu u Narodnoj skupštini („Srpske novine“, 30. septembar 1901)
  3. ^ Zakon o poslovnom redu u Senatu („Srpske novine“, 31. maj 1902)
  4. ^ Zakon o poslovnom redu u Narodnoj skupštini („Srpske novine“, 31. maj 1902)