Kerkoporta (grč. Κερκόπορτα, što znači cirkuska kapija) ili Ksilokerkos (grč. Ξυλόκερκος, što znači kapija drvenog cirkusa) je jedna od kapija na bedemima srednjovekovnog Carigrada koja se nalazi na mestu na kome se spaja Vlahernski bedem sa dvostrukim bedemima Teodosija II, pored dvorca Porfirogenita. Malih je dimenzija i koristila se uglavnom kao mesto za ispade izvan zidina. Odigrala je presudnu ulogu tokom osmanske opsade Carigrada 1453. godine kada su kroz nju u grad prodrle prve neredovne osmanlijske trupe. Smatra se da je sama kapija greškom ostavljena otvorena, pošto se usled velikog bombardovanja na tom delu Carigradskih bedema sticao utisak da je potpuno zarušena i da je kroz nju nemoguće proći. Osmanlije su to iskoristile, prodrle u grad i zaposele njoj najbližu kulu na kojoj su istakli svoj barjak. Branioci su uspeli da ih eliminišu i skinu osmanski barjak sa kule, ali je bilo suviše kasno da se zaustavi prodor janjičara i drugih Osmanlija koji su u tom trenutku probili i odbranu kod Romanove kapije. Sama kapija je uništena tokom vekova i danas na njenom mestu nema ostataka bedema.

Pogled niz Teodosijeve bedeme ka dvorcu Porfirogenita i mestu na kome se nalazila Kerkoporta i kako je izgledalo nekad

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi