Klasična Grčka

Klasična Grčka je izraz kojim se opisuje period u istoriji antičke Grčke u kome je njena kultura doživjela svoj zenit, odnosno razvila književnost, filozofiju, umjetničke forme i političke institucije koje će kasnije inspirisati Rim, a preko njega i zapadnu civilizaciju. Kao početak klasičnog perioda grčke istorije se okvirno uzima 510. p. n. e. kada je srušen posljednji atinski tiranin Hipije, a kao kraj smrt Aleksandra Velikog 323. p. n. e..

Period koji je prethodnio klasičnom se naziva arhajski, a iza njega je slijedio helenistički period. Klasični period se smješta u širi okvir tzv. klasične antike, odnosno Starog vijeka.