Klerikalizam je pojava da sveštenstvo nastoji da na odlučujući način utiče na politički i društveni život, realizujući svoje verske vrednosti i moralna načela na način kako to sveštenstvu najviše odgovara. Klerikalizam je suprotan načelu odvojenosti crkve od države.

Nasuprot njoj, pojavili su se i antiklerikalni pokreti, koji su hteli da potpuno odvoje crkvu od države.

Literatura Uredi