Kognitivna psihologija

Kognitivna psihologija je oblast psihologije koja proučava saznajne strukture, procese, stanja i funkcije kao što su opažanje, pažnja, učenje, pamćenje, zaboravljanje, svest, govor, mišljenje, odlučivanje, san... U oblasti kognitivne psihologije njene različite podoblasti i aspekte izučavaju različite discipline.[1]

Kognitivna psihologija je nastala 1960-ih u prekidu od bihejviorizma, koji je od 1920-ih do 1950-ih smatrao da su neuočljivi mentalni procesi izvan područja empirijske nauke. Do ovog preloma došlo je pošto su istraživači u lingvistici i kibernetici, kao i primenjenoj psihologiji, koristili modele mentalne obrade da objasne ljudsko ponašanje. Rad izveden iz kognitivne psihologije integrisan je u druge grane psihologije i razne druge moderne discipline poput kognitivne nauke, lingvistike i ekonomije. Domen kognitivne psihologije se preklapa sa onim kognitivne nauke, koja ima više interdisciplinarni pristup i uključuje studije neljudskih subjekata i veštačke inteligencije.[1]

Predmet istraživanja uredi

U svom današnjem obliku, kognitivna psihologija nastaje pedesetih godina 20. veka, da bi već sredinom šezdesetih godina, Urlik Najser, jedan od savremenih pionira u oblasti istraživanja kognitivnih procesa, dao prvo aktuelno određenje predmeta kognitivne psihologije koje je i danas aktuelno. Po njemu, kognitivna psihologija se bavi proučavanjem procesa koji se obavljaju na podacima dobijenim iz čula. Ti podaci se transformišu, sažimaju, obrađuju, skladište i pobuđuju, prolaze kroz različite faze obrade.

U najširem smislu, predmet kognitivne psihologije su mentalni procesi odraslog, normalnog pojedinca. Ovako određen predmet moguće je suziti na sledeće probleme:

 • na koji način se primaju, odabiru i osmišljavaju informacije o spoljašnjem svetu
 • kako su sve te informacije uskladištene u pamćenju
 • kako se koriste u rešavanju različitih vrsta složenih ili manje složenih problema

Istorijski razvoj uredi

Filozofski, promišljanja ljudskog uma i njegovih procesa postoje od vremena starih Grka. Godine 387. p. n. e., poznato je da je Platon sugerisao da je mozak sedište mentalnih procesa.[2] Godine 1637, Rene Dekart je izjavio da se ljudi rađaju sa urođenim idejama i razradio je ideju dualizma uma i tela, koja je postala poznata kao dualizam supstancije (u osnovi ideja da su um i telo dve odvojene supstance).[3] Od tog vremena, tokom 19. veka vodile su se velike rasprave o tome da li je ljudska misao bila isključivo iskustvena (empirizam), ili je uključivala urođeno znanje (racionalizam). Neki od učesnika u ovu raspravu su bili Džordž Berkli i Džon Lok na strani empirizma, a Imanuel Kant na strani nativizma.[4]

Sa nastavkom filozofske rasprave, sredina do kraja 19. veka bila je kritično vreme za razvoj psihologije kao naučne discipline. Dva otkrića koja će kasnije igrati značajnu ulogu u kognitivnoj psihologiji su otkriće Pola Broka da postoje područja mozga koja su velikoj meri odgovorna za proizvodnju jezika,[3] i Karl Vernikovo otkriće područja za koje se smatra da je uglavnom odgovorno za razumevanje jezika.[5] Obe oblasti su naknadno formalno nazvane po svojim pronalazačima, a poremećaji u proizvodnji ili razumevanju jezika pojedinca usled traume ili malformacija u tim oblastima postali su uobičajeno poznati kao Brokova afazija i Vernikova afazija.

Od 1920-ih do 1950-ih, glavni pristup psihologiji bio je biheviorizam. U početku su njegovi pristalice posmatrale mentalne događaje kao što su misli, ideje, pažnja i svest kao neprimetne, dakle izvan sfere nauke o psihologiji. Jedan od pionira kognitivne psihologije, koji je radio izvan konvencionalnih granica biheviorizma (intelektualnih i geografskih), bio je Žan Pijaže. Od 1926. do 1950-ih i do 1980-ih on je proučavao misli, jezik i inteligenciju dece i odraslih.[6]

Sredinom 20. veka pojavila su se tri glavna uticaja koja će nadahnuti i oblikovati kognitivnu psihologiju kao formalnu školu mišljenja:

 • Razvojem nove tehnologije ratovanja tokom Drugog svetskog rata istkla se potreba za većim razumevanjem ljudskih performansi. Problemi poput toga kako najbolje obučiti vojnike za upotrebu nove tehnologije i kako se baviti pitanjima pažnje dok su pod prisilom, postali područja koja su važna za vojno osoblje. Biheviorizam je pružio malo ili nimalo uvida u ove stvari. Delo Donalda Broadbenta je integrisalo koncepte iz istraživanja ljudskih performansi i nedavno razvijene teorije informacija, i time stvorilo mogućnosti novih pristupa u ovoj oblasti.[4]
 • Razvoj informatike doveo bi do povlačenja paralela između ljudske misli i računarske funkcionalnosti računara, otvarajući potpuno nova područja psihološke misli. Alen Njuvel i Herbert Simon proveli su godine razvijajući koncept veštačke inteligencije (AI), a kasnije su radili sa kognitivnim psiholozima na implikacijama veštačke inetligencije. To je podstaklo konceptualizaciju mentalnih funkcija oblikovanih na način na koji su računari rukovali stvarima kao što su skladištenje i pronalaženje memorije,[4] a otvorilo je važan uvod u kognitivizam.
 • Kritika biheviorizma i opštije empirizma Noama Čomskog iz 1959. godine[7] pokrenula je ono što će postati poznato kao „kognitivna revolucija“. Unutar psihologije, u kritici biheviorizma, J.S. Bruner, J.J. Gudnov & G.A. Ostin napisali su „studiju razmišljanja” 1956. godine. G.A. Miler, E. Galanter i K. Pribram su napisali svoje čuvene „Planove i strukturu ponašanja” 1960. godine. Iste godine Bruner i Miler su osnovali Harvardski centar za kognitivne studije, koji je institucionalizovao revoluciju i pokrenuo polje kognitivnih nauka.
 • Formalno priznavanje polja podrazumevalo je uspostavljanje istraživačkih institucija poput Centra za obradu ljudskih podataka Džordža Mandlera 1964. Mandler je opisao poreklo kognitivne psihologije u članku iz 2002. godine u časopisu Žurnal istorije behavioralnih nauka.[8]

Ulrik Najser je uveo pojam „kognitivna psihologija“ u uobičajenu upotrebu svojom knjigom Kognitivna psihologija, objavljenom 1967. godine.[9] [10]

Reference uredi

 1. ^ a b Trebješanin, Ž. (2018). Rečnik psihologije (peto izdanje). Beograd: Agape knjiga.
 2. ^ „Mangels, J. History of neuroscience”. Columbia.edu. Pristupljeno 2014-08-13. 
 3. ^ a b Malone, J.C. (2009). Psychology: Pythagoras to Present. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. (a pp. 143, b pp. 293, c pp. 491)
 4. ^ a b v Anderson, J.R. (2010). Cognitive Psychology and Its Implications. New York, NY: Worth Publishers.
 5. ^ Eysenck, M.W. (1990). Cognitive Psychology: An International Review. West Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd. (pp. 111)
 6. ^ Smith, L. (2000). About Piaget. Retrieved from http://piaget.org/aboutPiaget.html Arhivirano na sajtu Wayback Machine (24. avgust 2019)
 7. ^ Chomsky, N. A. (1959), A Review of Skinner's Verbal Behavior
 8. ^ Mandler, G. (2002). Origins of the cognitive (r)evolution. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 38, 339–353.
 9. ^ Neisser, U. (1967). Cognitive Psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Neisser's definition on page 4.
 10. ^ „Remembering the Father of Cognitive Psychology”. APS Observer (na jeziku: engleski). 25 (5). 2012-04-27. 

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi