Koliba je tip kuće od drveta ili sličnog materijala u kom su ljudi nekad živeli, a neki i sada žive. Čovek je u takvom objektu donekle zaštićen od životinja i vremenskih prilika.

Koliba

Moderna upotrebaUredi

Kolibe se koriste kao privremena skloništa. One se brzo grade od dostupnih materijala kao što je led, kamen, trava, palmino lišće, grane i/ili blato i postoje u praktično svim nomadskim kulturama. Neke kolibe su lako prenosive i mogu podnesu većinu vremenskih uslova.

GrađevinaUredi

Neke kolibe su se gradile od drveta a neke su bile složive i prenosuve. Bivaju jednoprostorne ili od dva prostora. Prednja ulazna prostorija se naziva koliba a zadnja komora. U kolibi se nalazi otvoreno ognjište, vatra na kojoj se pripremala hrana i mlečni proizvodi i tu se obično nalaze i klupe za spavanje. Zadnja prostorija služi i kao skladište mlečnih proizvoda i tu se nalaze i police sa sirom na kojima se suši. Koliba je bila često sezonska zgrada od drugorazrednog materijala.

GalerijaUredi

Spoljašnje vezeUredi