Kolonija (biologija)

Kolonija u zoologiji i mikrobiologiji predstavlja grupu živih bića koja žive u neposrednoj blizini jednih i drugih, a oblast u kojoj žive je prostorno odvojena od drugog područja u kojem živi ista vrsta. Formiranje takvih kolonija može se dogoditi kod vrlo različitih živih bića.

Mladi meki korali sa samo malim brojem polipa
Kolonija bluna na zajedničkom mestu za gnežđenje

Mikroorganizmi

uredi

Kontinuirana deoba ćelija dovodi do nakupljanja mikroorganizama, posebno bakterija, stvarajući tako labavu zajednicu ćelija (bliže kolonije bakterija). Deo naučne zajednice veruje da su ove labave ćelijske kolonije, u svojoj organizaciji još uvek nediferencirane i u funkciji, a nespecijalizovane, mogu smatrati prekursom razvoja višećelijskih organizama.

Višećelijski organizmi

uredi

Pridružena zajednica nekih žarunjaka, poput hidrozoa, većina korala se formira aseksualnom reprodukcijom (na primer pupanjem). Slične kolonije grade mahovine i neki plaštaši.

Pojedinačne životinje

uredi

Takođe je poznato okupljanje velikog broja životinja iste vrste koje povremeno ili trajno žive zajedno na relativno malom području. To su, na primer, dabrovi na obalama reka ili velike kolonije morževa uz morsku obalu, kao i više vrsta ptica koje se u vreme gnežđenja okupljaju u velike kolonije kako bi izgradile gnezda blisko jedna drugoj. Česta je pojava kod vodenih ptica, uključujući blune, plamence, pingvine i razne druge.

Vidi još

uredi