Kompleks je po Jungu, konstelacija osećanja, opažanja i vrednosti kao dinamički deo ličnosti koji utiče na ponašanje pojedinca. U tom kontekstu Jung je posebno ukazao na „kompleks moći”, „Ja kompleks”, „autonomni kompleks”.

.

Literatura

uredi