Konglomerat (ekonomija)

Konglomerat (engl. conglomerate; franc. conglomérat; nem. mischkonzern) je organizacioni oblik koncentracije raznovrsne proizvodnje i kapitala. Reč je o preduzetniku ili koncentraciji preduzetnika (tzv. Konglomeratni koncentracija preduzetnika) koji se bave relativno velikim brojem različitih, najčešće sasvim nepovezanim delatnostima u različitim industrijama (sektorima), odnosno na različitim tržištima.

Svrha stvaranja konglomerata jeste smanjivanje rizika, lakši pristup izvorima finansiranja i efikasnija alokacija resursa.

Obzirom na to da je sve više dokaza o tome kako stvaranje konglomerata ne mora nužno biti i vrlo profitabilno, povećava se broj prigovora na njihov negativni uticaj na tržišnoj konkurenciji. Reč je pre svega o protivtržišnom ponašanju kroz moguću cross-subsidization i recipročne sporazume sa drugim konglomeratima. Stoga u poslednje vreme dolazi do restrukturiranja takvih koncentracija preduzetnika i njihovo fokusiranje na manji broj delatnosti.

Spoljašnje veze uredi