U teoriji kompleksnosti, konstantno vreme, ili O(1) vreme znači da vreme rešavanja nekog problema ne zavisi od veličine ulaza za taj problem.

Na primer, pristupanje nekom elementu niza zahteva konstantno vreme, jer je potrebno izvršiti samo jednu operaciju da se taj element niza pronađe. Međutim, nalaženje najmanjeg člana neuređenog niza nije zadatak koji se izvršava u konstantnom vremenu, jer je neophodno proveriti svaki član niza pre nego što se zaključi koji je najmanji. Stoga se ovde radi o problemu linearne složenosti.

Vidi još uredi