Alias 129.176.151.h (kad zaboravi da se logne) Profesor fizičke hemije na Fakultetu za fizičku hemiju i biohemije na Mejo medicinskom koledžu [1]. Napisao udžbenik[1], uz pomoć kojeg ispravlja greške iz fizike, hemije, fizičke hemije... a ponekad ponešto i doda.


LiteraturaUredi

  1. ^ S. Macura, J. Radić-Perić, ATOMISTIKA, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu/Službeni list, Beograd, 2004.


Pridržava seUredi

Orvelovih pravila o pisanju:

  1. Ne koristi metaforu, poređenje ili frazu koje često srećeš u štampi.
  2. Ne koristi dugačku reč ako možeš kratku.
  3. Uvek izbaci suvišnu reč.
  4. Gde može aktiv, ne koristi pasiv.
  5. Ne koristi žargon, strani ili naučni izraz ako postoji srpska reč.
  6. Ne reci ništa nepristojno, makar kršio ova pravila.

NapisaoUredi

Ajnštajn, Džozef Džon Tomson, Džordž Padžet Tomson, Robert Miliken hemijska veza, Dipolni moment, Klatrat, Magnetar, Žan Batist Peren, Sedimentaciona ravnoteža, Komptonov efekat, Volfgang Pauli, Paulijev princip, Vilhelm Konrad Rentgen, Rudolf Ludvig Mesbauer, Mesbauerov efekat, Atomistika, Arhimedova vaga, Nuklearna magnetna rezonancija

Spomenice i zahvalniceUredi

5.000 izmena