Rođen sam 1979. godine u Beogradu. Magistar sam ekonomskih nauka i trenutno završavam doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ostala mi je još odbrana doktorata. Vikipediju već neko vreme čitam i smatram da je odlična, posebno mi se sviđa deo vezan za istoriju.

Spomenice i zahvalnice uredi

5000 izmena