Kotlinska klima je varijetet između umernokontinentalne i planinske klime. Javlja se u visokim kraškim poljima i kotlinama. Karakteriše je temperaturna inverzija, pa su stoga zime oštrije nego u okolnim predelima, a leta znatno svežija i prijatnija. U kotlinama se tokom noći „uzjezerava“ hladan vazduh, a u isto vreme je prostor iznad njih topliji i zagrejaniji. Ovakva klima karakteristična je za Nikšićko i Cetinjsko polje, ako i za Sjeničku, Beransku i Pljevaljsku kotlinu. Bliska je župnoj klimi, ali se razlikuju po temperaturi i strujanju vazduha.

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Rodić D. i Pavlović M. (1994): Geografija Jugoslavije 1, Savremena administracija, Beograd