Kocka (igra)

Za druge upotrebe, pogledajte Kocka (višeznačna odrednica).

Kocka u kontekstu igara je rekvizit koji je obično kocka obeležena brojevima od 1 do 6. Bacanjem se okrene na jednu stranu, a kao vrednost bacanja uzima se broj koji se nalazi na stranici pri vrhu. Zbir brojeva na suprotnim stranama kocke uvek je 7. To znači da ako je na gornjoj strani kocke broj 1, onda je na suprotnoj broj 6. Nasuprot broju 2 je broj 5, a nasuprot broju 3 je broj 4.

Kocka

Ponekad se koriste ostala geometrijska tela sa drugačijim brojem stranica (na primer tetraedra, ikosaedar, dodekaedar), kao što je to slučaj u igri "Tamnice i zmajevi“. U engleskom jeziku kocka kao geometrijsko telo i igraća kocka nisu homonimi, kao što je to slučaj u srpskom, već se za geometrijsko telo koristi reč cube , a za igraću kocku reč dice.

Precizne kockiceUredi

Paschier Joostens, De Alea, 1642

Precizne kockice je naziv za kockice koje su vrlo precizno izrađene, s jednako teškim stranama. Najčešće se koriste u kazinu, a obeležene su serijskim brojevima kako bi se onemogućilo varanje i zamenjivanje kockica.

Za razliku od kockica za kazino koje su nešto veće i imaju oštro odrezane ivice, u bekemonu se koriste relativno malene precizne kockice koje imaju zaobljene ivice (takođe izrađene sa vrlo velikom preciznošću), kako bi se poboljšala njihova rotacija te smanjilo oštećenje igraće površine.

Kocka za duplanjeUredi

Kocka za duplanje

Kocka za duplanje je kocka koja na svojih 6 strana ima potencije broja 2 - 2, 4, 8, 16, 32, 64. Uvedena je u bekemon 20-ih godina 20. veka.

Vidi jošUredi