Krimska Autonomna Sovjetska Socijalistička Republika

Krimska Autonomna Sovjetska Socijalistička Republika (kt. Qırım Muhtar Sotsialist Sovet Cumhuriyeti, rus. Крымская Автономная Социалистическая Советская Республика) bila autonomna republika u sastavu Ruske SFSR i Sovjetskog Saveza između 1921. i 1945. godine. Obuhvatala je područje Krima, a upravni centar joj je bio Simferopolj. Zvanični jezici Krimske ASSR su bili ruski i krimskotatarski. Između 1941. i 1944. godine, ovo područje je bilo pod nemačkom okupacijom i administrativno je uključeno u sastav Rajhskomesarijata Ukrajina. Nakon nemačkog poraza, Krimska ASSR je obnovljena, ali se 1945. godine ona zvanično transformiše u Krimsku oblast, koja 1954. godine biva premeštena iz Ruske SFSR u Ukrajinsku SSR. Krimska ASSR je obnovljena 1991. godine, da bi 1992. umesto nje bila proglašena Republika Krim. Prema podacima iz 1939. godine, na području Krimske ASSR je bilo 49,6% Rusa, 19,4% Krimskih Tatara, 13,7% Ukrajinaca, 5,8% Jevreja i 4,5% Nemaca. Krimski Tatari su 1944. godine deportovani u centralnu Aziju.