Kristalna rešetka

Kristalna rešetka predstavlja uređeni raspored elementarnih jedinki supstance (atoma, molekula ili jona) u prostoru. Raspored elementarnih jedinki pravilno se ponavlja u svim pravcima gradeći kristalnu rešetku.

Kristalna rešetka je izgrađena od elementarnih ćelija koje mogu imati različit prostorni oblik (kocke, pravougaone ili kosougaone prizme, itd.). Prema vrsti elementarnih jedinki (čestica) koje je grade, kristalna rešetka može biti atomska, molekulska i jonska i metalna.

Čiste supstance se u prirodi nalaze u obliku kristalnih rešetki, i kao amorfne supstance. Kristalne supstance imaju pravilan raspored čestica (atoma, molekula ili jona) geometrijskog oblika. One imaju pravilne ivice i ravne površine. Postoje monokristali i poli kristali.

Literatura uredi