Kritičar

Reč kritičar potiče od grčke reči κριτικός (kritikós) – onaj koji uočava stvari, a koja i sama potiče od starogrčkog κριτής (krités), u značenju osobe koja nudi razuman sud ili analizu, valjani sud, tumačenje ili primedbu. Izraz se može upotrebiti da bi se opisala osoba koja se slaže sa nečim ili je protiv nečega što se kritikuje.

Moderni kritičari uključuju profesionalce ili amatere koji redovno procenjuju ili opisuju performanse ili radove slikara, muzičara, naučnika, glumaca i uglavnom svoje kritike periodično objavljuju. Postoji ogroman broj kritičara na raznim poljima, uključujući umetničke, muzičke, pozorišne, književne i naučne kritičare.

Spoljašnje vezeUredi