Kružni mišić usana

Kružni mišić usana (lat. musculus orbicularis oris) okružuje usni otvor i pruža se od gornje usne do opnastog dela nosne pregrade, i od donje usne naniže do bradno-usnog žleba. Ima oblik elipse i sastoji se od dva koncentrična dela: unutrašnjeg ili usničkog (lat. pars labialis) i spoljašnjeg ili ivičnog (lat. pars marginalis). Unutrašnji deo čine samo vlakna kružnog mišića usana, dok u izgradnju njegovog ivičnog dela ulaze i vlakna susednih mišića usana, obraza i brade.[1][2][3]

Kružni mišić usana

Inervacija potiče od obraznih grana facijalnog živca i njegove donjovilične ivične grane. Dejstvo mišića se ogleda u zatvaranju usta, a osim toga učestvuje u sisanju, žvakanju, zviždanju i izgovoru pojedinih samoglasnika. S obzirom da učestvuje u ekspresiji izraza lica, ubraja se u kategoriju mimičnih mišića.

IzvoriUredi

  1. ^ Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  3. ^ Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 

LiteraturaUredi

  • Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4.