Kulturološka asimilacija

Kulturološka asimilacija ili društvena asimilacija (termin asimilacija često upotrebljava i u značenju akulturacija) odnosi se na procese koji su usmereni ka utapanju manjinskih i drugih marginalizovanih grupa u preovlađujući kulturni model. Asimilacija podrazumeva gubljenje velikog stepena autonomije dok akulturacija veći naglasak daje na prihvatanje kulturnih vrednosti i modela ponašanja većinske grupe. Autoritarna društva i jedan i drugi proces često sprovode nasilno uslovljavajući opstanak manjinskih grupa stepenom njihove asimilacije odnosno akulturacije. Otpor asimilaciji i akulturaciji manjinske grupe najčešće pružaju organizovanjem karakterističnih nacionalno obojenih aktivnosti kao što su učenje škola na maternjem jeziku, folklorne aktivnosti, verske obrede i slično.[1]

Reference

uredi
  1. ^ Delovi članka su preuzeti iz knjige Ivana Vidanovića „Rečnik socijalnog rada“ uz odobrenje autora.