Kurbla je pomoćna alatka za „paljenje“ automobilskih, kamionskih motora. Kurbla je valjkasta šipka od gvožđa koja je u jednoj ravni dva puta savijena pod pravim uglom. Podseća na ručicu vergla pa se zato u vozačkom rečniku nalazi i izraz „motor je zaverglao“.

U doba dok nisu postojali anlaseri kurbla je bila jedini mogući način da se motor stavi u pogon.

Atomobil bi se „izbacio iz brzine“, povukla ručna kočnica, dao bi se kontakt. Osoba koja „pali“ motor bi sa prednje strane vozila, u odgovarajući otvor na prednjoj masci automobila, kamiona, stavljala kurblu ali tako da se „uzupči“ sa zato predviđenim ležištem. Potom bi kurblu trebalo okrenuti naglo i snažno, više puta, dok motor ne bi proradio.

Za pokretanje motora bila je potrebna snaga i veština. U prvo vreme paljenje motora je za posledicu imalo da i kurbla počinje da se okreće brzinom obrtanja motora pa su bile ne baš retke povrede glave i ruku onih koji su palili motor. Kasnije uzpčavanje je bilo samo u jednom pravcu pa bi u slučaju paljenja motora kurbla ispadala iz ležište.

Pojavom električnih anlasera potreba za kurblom je prestajala. Kurbla je imala smisla još samo ako zakaže anlaser i zimi kada se ulje u motoru zgusne da se napravi prvih nekoliko obrtaja i time „pomogne“ anlaseru.

Još devedesetih godina prošlog veka kurblu su uz svoje automobile isporučivali proizvođači automobila iz Francuske i Sovjetskog Saveza.

Kurbla je bila i opasno oružje u situacijama kada je za to trebalo da bude primenjena, za šta se kasnije moglo i krivično odgovarati.