Knjiga proroka Varuha

Knjiga Varuhova je apokrifna knjiga u sastavu Jeremijine poslanice. Zajedno sa Plačem Jermijinim čini deo Knjige proroka Jeremije.

Knjigu čine:

  1. uvod, za koga se pretpostavlja da ga je napisao Varuh, Jeremijin učenik, koji je delo čitao jevrejskim zatočenicima u Vavilonu (6. v.) ;
  2. liturgijske ispovesti (1,15-3,8); 3), propovedi (3,9–4,4) i 4) crkvenih pesama (4,5-5,9). Sa kritičke tačke gledišta, delo izuzetno podseća na radove Danila, pa je navelo naučnike da Knjigu Varuhovu stave u post – makavejski period. Njena liturgijska namena ukazuje da je napisana ili prilagođena za prilike žaljenja nad nesrećama naroda za vreme Sabata, praksa koja se održavala od 70. g. po Hr., tj. pada Jerusalima. U svakom slučaju, dokazano je da su prvi delovi knjige napisani na hebrejskom.

LiteraturaUredi

  • R.H. Charles, The Apocripha and Pseudepigraphia of the Old Testament, I, 1913, c. 569-595
  • R.R. Harwell, The Principal Versions of Baruch, 1915

Vidi jošUredi