Laki šinski sistem

Laki šinski sistem je vid gradskog šinskog saobraćaja. U odnosu na klasičan metro sistem osobenost lakog šinskog sistema je manja brzina i manji broj preveženih putnika, ali i lakša i brža izgradnja sistema. U odnosu na tramvaj laki šinski sistem je obično izdvojen od ostalog saobraćaja. Na raskrsnicama sa ostalim sistemima primenjuje se razdvajanje na više nivoa (nadvožnjak, podvožnjak). U krajnje nepovoljnim uslovima moguće je primeniti i ukrštanje u istom nivou sa obaveznom signalizacijom. Zbot toga ovaj vid gradskog saobraćaja ne možemo smatrati kao potpuno odvojen vid saobraćaja.

Za dalji razvoj gradskog saobraćaja u Beogradu prihvaćena je izgradnja ovog sistema (pogledati: Beogradski laki metro).


Vrste Lakog šinskog sistemaUredi

Postoje dve vrste ovog vida gradskog saobraćaja:

  1. Tradicionalna vrsta, gde ovaj vid saobraćaja deli ulični prostor sa kolovozom i sa čestim stanicama;
  2. Novija vrsta, gde je ovaj vid saobraćaja jedini u ulici i sa ređim stanicama.

Spoljašnje vezeUredi