Laskarisi

византијска династија

Laskarisi ili Laskaridi (grčki: Λάσκαρις, Λάσκαρης) je bila vizantijska dinastija koja je vladala Nikejskim carstvom od 1204. do 1261. godine. Po Georgiju Pahimeru, takođe su bili poznati i pod imenom Camanturi (Tζαμάντουρος).

Laskarisi
DržavaNikejsko carstvo
Vladarska titulacar
OsnivačTeodor I Laskaris
Posljednji vladarJovan IV Laskaris
Vladavina1204-1261
NacionalnostGrci
Vjerapravoslavlje

Istorija uredi

Poreklo imena Laskarisa je nepoznato. Poridica se u izvorima prvi put javlja 1059. godine, u testamentu Evstatija Boile. Laskarisi koji su ovde pomenuti bili su obični zemljoradnici. Porodica Laskaris pominje se u Solunu oko 1180. godine, ali nije poznato u kakvom su srodstvu članovi ovih Laskarisa bili sa vladajućim carevima. Prvi Laskarisi koji se po imenu pominju u izvorima bili su Konstantin i Teodor, sinovi Manojla Laskarisa i Jovane Fokine Karacaine (grčki: Ἰωάννα Φώκαινα Καράτζαινα). Oni su bili značajne ličnosti u Carigradu u poslednjim godinama vladavine dinastije Anđeo. Teodor se oženio Anom Komninom Anđelinom, ćerkom Aleksija III Anđela. Prema hronici Nikite Honijata, Konstantin je nakon pljačke Carigrada u Četvrtom krstaškom ratu proglašen za cara od strane naroda, ali se morao skloniti pred Latinima. Zajedno sa Teodorom, Konstantin je predvodio antilatinsku stranku među grčkim stanovništvom Male Azije. Teodor je osnovao Nikejsko carstvo, koje je bilo nosilac tradicija osvojene Vizantije. Teodor i Konstantin imali su i trojicu starije braće: Manojla, Mihaila i Đorđa, kao i dvojicu mlađih, Aleksija i Isaka.

Konstantin je umro oko 1211. godine. Teodora, čiji su sinovi Nikola i Jovan umrli oko 1212, je nasledio 1222. godine nećak Jovan III Duka Vatac, koji se oženio Irinom Laskarinom. Vatac se za vlast morao boriti protiv Isaka i Aleksija, braćom Teodora I, koji su pomoć zatražili od latinskog cara. Vatac odnosi pobedu kod Poimanenona 1224. godine, što je učvrstilo njegovu vlast i omogućilo mu da preduzme ofanzivu protiv Latinskog carstva. Vatac je umro 1254. godine. Nasledio ga je sin Teodor II Laskaris. Teodor je vladao do svoje smrti 1258. godine. Nasledio ga je maloletni sin Jovan IV Laskaris. Aristrokratska frakcija koju je predvodio Mihailo Paleolog preuzela je kontrolu nad Nikejskim carstvom od lojaliste Đorđa Muzalona, u državnom udaru. Mihailo je postao regent i savladar maloletnog Jovana. Nakon oslobođenja Carigrada 1261. godine Mihailo je krunisan kao jedini car. Jovan je oslepljen i utamničen. U zatvoru je i umro 1305. godine.

Pod Paleolozima su Laskarisi zauzimali značajne položaje; nekoliko članova porodice bili su lokalni funkcioneri. Poznatiji od njih su Manojlo Laskaris (domestik shola oko 1320) i Aleksije (mega hetaireiarh oko 1370). Jovan Pegonita Laskaris bio je kompozitor sa Venecijanskog Krita u prvoj polovini 15. veka. Konstantin Laskaris i Jovan Rindakin Laskaris bili su jedni od mnogih Grka koji su pobegli iz Carigrada pre pada pod Turke 1453. godine. U Italiji oni su podstakli nastanak renesanse.

Carevi Nikeje iz dinastije Laskaris uredi

Galerija uredi

Literatura uredi