Liberalni konzervativizam

Liberalni konzervativizam je varijanta konzervativizma koji uključuje liberalne stavove o ekonomskim i etičkim pitanjima.

Obično su liberal-konzervativne politike prisutne u zemljama u kojima je liberalni model ekonomije već duboko ukorenjen i zbog toga se treba, po mišljenju konzervativaca, i sačuvati.

Takođe, postoje neke zemlje u kojima su liberal-konzervativni pokreti uticajni i zato izrazi „liberalan“ i „konzervativan“ mogu postati sinonimni, kao u Australiji i južnoj Evropi.

Stavovi liberalno konzervativnih stranaka su bliski stavovima demohrišćanskih stranaka. Prvobitno, liberal-konzervativci su bili otvoreniji po pitanju slobodnog tržišta od hrišćanskih demokrata. Međutim, sa procesom sekularizacije, mnoge evropske hrišćansko-demokratske stranke su se približile liberalizmu dok su mnoge konzervativne partije u Evropi postale zainteresovanije za rešavanje socijalnih pitanja.

Većina stranaka koje zastupaju liberal-konzervativne stavove u Evropi su članice Evropske narodne partije.