Liburna. Arheološki muzej Zadar, Odeljenje za podvodnu arheologiju

Liburna je naziv za malu i pokretljivu rimsku galiju. Ime joj dolazi od ilirskog plemena Liburna od kojih su Rimljani preuzeli dizajn.

Liburna je u istoriju ušla zahvaljujući uspješnoj primeni u bici kod Akcija godine 31. p. n. e. kada je flota Oktavijana Avgusta potukla flotu Antonija i Kleopatre opremljene većim, ali slabije pokretljivim galijama. Takođe je poznata i po tome što su je prvi koristili Ilirski gusari, i njima napadali Rimske brodove koji su plovili Jadranskim i Jonskim morem. Rimljani su bezuspešno pokušali da pregovaraju sa kraljicom Teutom, i zbog toga je izbio Prvi ilirski rat od 229. do 228. godine pre nove ere. Rimljani su brzo dobili taj rat, i jedan od uslova je bio da Ilirski brodovi ne smeju da plove južnije od današnjeg grada Lješa.