Lin (Λίνος), mitski pevač, po jednoj verziji sin Apolona i Psamate, po drugoj Amfimara i Muze (Uranije, Kaliope ili Halkiope) koga je Apolon ubio zato što se usudio da kaže da je isto tako dobar pevač kao i sam bog. O Linu nalazimo podatke kod Homera i Sapfo. Jedna stara tužbalica sa nazivom Lin nosila je refren αϊλινος koji je trebalo da znači „avaj Line, jadni Line“ (Ilijada, 18, 570). Po trećoj verziji, Lin je bio Heraklov učitelj muzike koga je Herakle ubio udarcem lire kada je ovaj pokušao da ga kazni. Mesto na kome se odigrava Linova sudbina po legendi je Argos ili Teba. Ovaj mit je veoma sličan mitovima o Narcisu, Hijakintu i Adonisu.[1]

Reference uredi

  1. ^ „A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology”. Perseus Digital Library. Pristupljeno 17. 1. 2019.