Listopadna biljka je svaka vrsta biljke koja gubi svoje listove pred nastupajući nepovoljni period, bez obzira da li se radi o zimi ili sušnom periodu, što zavisi od podneblja koje ta vrsta nastanjuje.

Listopadna šuma u jesen

Mehanizam odbacivanja lišća uredi

Listovi ovih biljaka menjaju boju iz zelene u najčešće žutu, crvenkastu ili mrku, što se dešava zbog povlačenja pigmenta hlorofila iz listova. U samoj lisnoj osnovi stvara se tkivo za odvajanje koje sprečava dalji dotok vode i korisnih supstanci u list, pa se on suši i otpada. Na tom mestu na stablu ostaje lisni ožiljak.[1]

Značaj uredi

Zbacivanje lišća je višestruko značajno za biljke, jer one tada ne vrše proces transpiracije i na taj način ne gube vodu koju bi inače teško usvajale zbog fizičke ili fiziološke suše. Takođe, tokom zime, lišće bi se smrzlo, a i grane sa lišćem bi trpele veći pritisak snega. Postoji i pretpostavka da se na taj način biljke oslobađaju i štetnih produkata metabolizma koji su se nakupili u listu.[1][2]

Primeri uredi

Listopadne biljke su na primer divlji kesten, breza, hrast, bukva, lipa, topola, platan i mnoge druge.

Reference uredi

  1. ^ a b Tatić, B.& Petković, B. 1991. Morfologija biljaka. Naučna knjiga. Beograd.
  2. ^ Dipre, B. & Voral, M. 2007. Oksford školska enciklopedija. Knjiga-komerc: Beograd. ISBN 978-86-7712-197-6.