Lišćarske listopadne šume

Lišćarske listopadne šume se razvijaju na prostorima u kojima vlada umereno-kontinentalna klima. Ovih šuma ima i u Srbiji.

bukova šuma u proleće

Biocenoza lišćarskih listopadnih šuma uredi

Kao i u svim ostalim šumama, biocenoza lišćarskih listopadnih šuma je uređena po spratovima.