Lobiranje

Lobiranje je poseban oblik pridobijanja uticajnih pojedinaca ili grupa. Podrazumeva proces razvijanja efikasnih i efektivnih komunikacija sa onima koji imaju formalnu i neformalnu moć. Proces je uspeo ukoliko uticajni pojedinci ili grupe uspevaju da u budućnosti podržavaju određene inicijative i intenziviraju svoje aktivnosti u pravcu realizacije planiranih ciljeva.

Pismo Vojislava Ilića Mlađeg guverneru Narodne banke Srbije, molba o zaposlenju sina u vidu pesme. Nalazi se u Udruženju „Adligat" u Beogradu.

LiteraturaUredi