Logogram ili logograf je grafema koja predstavlja cijelu riječ ili morfemu (najmanju jedinicu jezika koja ima svoje značenje).

Ampersand, najpoznatiji logogram

Logogrami su poznatiji kao ideogrami ili hijeroglifi, mada ideogrami češće predstavljaju cijelu ideju, a ne samo riječ ili morfemu.

Kako su logogrami vizuelni simboli koji predstavljaju riječi, a ne glasove, njihov izgovor je teže zapamtiti u poređenju sa alfabetski zapisanim riječima, ali se njihovo značenje lakše pamti ili prepoznaje. Logogrami su karakteristični i po tome što jedan logogram može da koristi više jezika za predstavljanje istog značenja.

Najpoznatiji logogram je ampersand, koji u većini jezika predstavlja veznik „i“.

Spoljašnje veze

uredi