Lokativ (lat. locus = mesto), je sedmi padež u srpskom jeziku. Odgovara na pitanja Gde?, O kome? ili O čemu?. Padež mesta, ali vrlo često i daljeg, nepravog objekta. U srpskom jeziku se, za razliku od ostalih padeža, upotrebljava uvek c predlozima.

Primer
  • Serveri Vikipedije nalaze se na Floridi i u Floridi

Literatura uredi

  • Stanojčić, Ž. Popović, Lj. (1992). „Gramatika srpskog jezika“, Zavod za izdavanje udžbenika: Novi Sad. ISBN 978-86-17-02288-2