Malformacija je nasleđeno ili stečeno odstupanje od normalnog oblika u građi celog tela, njegovih pojedinačnih delova, organa ili psihološke funkcije. Različiti oblici malformacije uslovljavaju ili su pratilac različitih poremećaja u fizičkom i mentalnom funkcionisanju što se u velikoj meri reflektuje i na socijalni položaj i funkcionisanje pojedinca.

Literatura

uredi

Spoljašnje veze

uredi