Marinski korpus SAD

Marinski korpus Sjedinjenih Američkih Država (engl. United States Marine Corps) je ogranak pomorske pešadije Oružanih snaga SAD. Administrativno potpada pod Ministarstvo mornarice, ali se radi o zasebnoj grani oružanih snaga, usko vezana uz Ratnu mornaricu u pogledu vežbi, transporta i logistike.

Grb Marinskog korpusa Sjedinjenih Američkih Država

Spoljašnje veze uredi