Marka (pogranična oblast)

Marka je franačka reč koja znači „granica”. Odnosi se na oblast oko granice između dve države, kao što je, na primer, bila Vojna krajina. Tokom vladavine franačke dinastije Karolinga, upotreba ove reči se proširila po celoj Evropi. Za razliku od tzv. tampon zone, marka jasno pripada teritoriji jedne zemlje, i posebno se utvrđuje i naoružava za odbranu od susedne zemlje.