Marut Martiropoljski

Sveti Marut je hrišćanski svetitelj i episkop grada Tagrita u Mesopotamiji.

Sveti Marut, episkop Martiropolja

Slavan zbog vere i dobrote. Marut ublaži gnev persijskog cara Izdigerda I prema hrišćanima, isprosi od njega mošti četiri stotine mučenika u Persiji, i osnova naročiti grad, Martiropolj, gde položi te svete mošti. U tome gradu i on skonča svoj zemaljski put 422. godine i preseli se ka Gospodu.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 16. februara po crkvenom, a 1. marta po gregorijanskom kalendaru.

Napomene uredi

Napomena: Ovaj članak, ili jedan njegov deo, izvorno je preuzet iz Ohridskog prologa Nikolaja Velimirovića.