Masovne komunikacije

Masovne komunikacije su organizovano i institucionalizovano prenošenje svih oblika informacija pomoću savremenih sredstava komunikacije. Zbog moći informacije, na formiranje javnog mnjenja i usmeravanja velikog broja korisnika u željenom pravcu, smatra se da sredstva masovne komunikacije imaju ogromnu snagu koju kontrolišu određeni centri moći. Iz navedenih razloga, preduzimaju se odgovarajuće mere kontrole i usmeravanja mas-medija formiranjem posebnih javnih servisa koji imaju manje propagandnu, a više opšteobrazovnu i civilizacijsku ulogu.

Literatura

uredi

Spoljašnje veze

uredi