Matrica (grafika)

Matrica, kliše ili štamparska forma je bilo koja površina na kojoj se mehaničkim, termičkim ili hemijskim delovanjem definiše sadržaj koji se štampa. U postupku štampe, na matricu se nanosi boja koja se pod pritiskom prenosi na papir, odnosno površinu koja se štampa. Da bi neka površina bila upotrebljena kao matrica, materijal od koga je sačinjena mora omogućiti čuvanje svih kvaliteta sadržaja i posle višestrukog izlaganja procesu štampe.