Megaanum ili mega-anum (mega-annum) je vremenska jedinica koja označava milion godina ili 106 godina (1 E6). Uglavnom se njome služe u geologiji.

U naučnoj literaturi se za nju koristi skraćenica Ma.

U geologiji kada se na primer kaže 251 Ma misli se na vreme pre 251 milion godina.