Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini

Medicinski fakultet je visokoobrazovna ustanova Univerziteta u Prištini. Osnovan je 17. juna 1969. godine u Prištini. Posle NATO bombardovanja Jugoslavije privremeno je premešten u Kruševac, dok se 1. septembra 2002. vratio na prostor Kosova i Metohije i za privremeno sedište određena je Kosovska Mitrovica.[1]

Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini
Tipdržavni
Osnivanje17. jun 1969. god.; pre 54 godine (1969-06-17)
AfilijacijaUniverzitet u Prištini
DekanTatjana Novaković
LokacijaKosovska Mitrovica, Srbija
42° 53′ 31″ S; 20° 51′ 24″ I / 42.8918637° S; 20.8566857° I / 42.8918637; 20.8566857
Veb-sajtmed.pr.ac.rs

Na Fakultetu se organizuje i kontinuirana medicinska edukacija koja obuhvata edukativnih seminare, kurseve i druge programe edukacije za medicinske radnike. Nastavu na seminarima kontinuirane edukacije izvode nastavnici i saradnici našeg fakulteta, ostalih medicinskih fakulteta u zamlji, istaknuti stručnjaci zdravstvenih ustanova i viziting profesori iz inostranstva.

Medicinski fakultet obavlja i naučno-istraživačku delatnost preko svojih instituta i učešćem u naučno-istraživačkim projektima Ministarstva nauke Republike Srbije. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine je odobrilo finansiranje 14 naučnih projekata i jedan međunarodni projekat. Na ovim i drugim projektima angažovana su istraživači sa Medicinskog fakulteta u Prištini i drugih medicinskih fakulteta Republike Srbije.

Istorijat uredi

 
Prvobitna zgrada u Prištini

Osnivač Fakulteta je Republika Srbija. U cilju poboljšanja kvaliteta i unapređenja zdravstvene zaštite stanovništva, Skupština SAP Kosova i Metohije 17. jun 1969. godine donosi Zakon o osnivanju Medicinskog fakulteta u Prištini ("Službeni list SAPK", br. 20/69) u okviru Univerziteta u Prištini. Prvi dan rada Fakulteta je obeležen 4. decembar iste godine, kada su održana prva predavanja u prostorijama Filozofskog fakulteta u Prištini. Fakultet je osnovan kao obrazovno-vaspitna i naučna organizacija udruženog rada koja priprema visoke stručne kadrove, organizuje i sprovodi naučna dostignuća i obavlja zdravstvenu delatnost u skladu sa visokim nacionalnim i međunarodnim standardima. Od 7. novembra 1973. godine Medicinski fakultet proširuje svoju delatnost i u oblasti zdravstvene zaštite, pripajanjem Opšte bolnice u Prištini, i kao takav je registrovan kod Okružnog privrednog suda u Prištini, pod Fi. be. 461/74, kao organizacija udruženog rada sa ograničenom solidarnom odgovornošću i posebnog društvenog značaja.

Godine 1975. u okviru Medicinskog fakulteta otvara se i Stomatološki odsek. Medicinski fakultet u Prištini usklađivao je svoj rad i organizaciju sa zakonskim propisima Republike Srbije kojim se reguliše delatnost visokog obrazovanja, naučno-istraživački rad i zdravstvena delatnost. Medicinski fakultet u Prištini registrovan je kao visokoškolska ustanova čiji je osnivač Republika Srbija u sastavu Univerziteta u Prištini. Za vreme 40 godina postojanja, na Medicinskom fakultetu studiralo je preko 10.000 studenata, a trenutno studira oko 1.300 studenata. Posle agresije NATO-a, Medicinski fakultet u Prištini podelio je sudbinu svog naroda i napustio prostor Kosova i Metohije. Fakultet je od juna 1999. godine privremeno bio izmešten iz svog sedišta u Prištini u Kruševac. Od 1. septembra 2002. godine Medicinski fakultet u Prištini se vratio na prostor Kosova i Metohije i za privremeno sedište određena je Kosovska Mitrovica.

Studijski programi uredi

  • Integrisane akademske studije medicine u trajanju od 6 godina, čijim se završetkom stiče 360 ESPB bodova;
  • Integrisane akademske studije stomatologije u trajanju od 5 godina, čijim se završetkom stiče 300 ESPB bodova;
  • Osnovne akademske studije zdravstvene nege u trajanju od 4 godine, čijim se završetkom stiče 240 ESPB bodova;
  • Specijalističke strukovne studije u trajanju od najmanje godinu dana, čijim se završetkom stiče 60 ESPB bodova;
  • Specijalističke akademske studije u trajanju od najmanje godinu dana, čijim se završetkom stiče 60 ESPB bodova;
  • Doktorske akademske studije u trajanju od najmanje 3 godine, čijim se završetkom stiče 180 ESPB bodova;
  • Zdravstvene specijalističke studije (specijalističke studije u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti).

Vidi još uredi

Reference uredi

Spoljašnje veze uredi