Meso divljači

Meso divljači je visokokvalitetna namirnica u ishrani ljudi. Hemijski sastav mesa divljači varirira u zavisnosti od vrste, uhranjenosti, sezone odstrela, staništa (planina, ravnica, ritova itd) i mnogobrojnih drugih faktora. Za ishranu se koriste dve vrste divljači:

 • dlakava divljač
 • pernata divljač

Od dlakave divljači najviše se koristi meso zeca i srne, ređe divlje svinje i jelena (običan crveni jelen, jelen lopatar, jelen aksis), a još ređe divokoze i medveda.

Od pernate divljači najviše se koristi meso fazana, patke, jarebice, ređe od guske, šljuke, prepelice i malog i velikog tetreba.

Osobine mesa divljačiUredi

Meso divljači[1] se sastoji od finih, kratkih, nežnih vlakana, čvrste i kompaktne konzistencije i slabo razvijenog vezivnog i masnog tkiva i zato je lako svarljivo. Boja je smeđe crvena i uvek tamnija u odnosu na domaće životinje, što je posledica višestruko aktivnijeg kretanja, a samim tim i višeg nivoa mioglobina u muskulaturi. Količina masti kod divljači je neznatna. Zato se meso teže kvari, odnosno duže je održivosti. Boja masti je različita zavisno od divljači:

 
Srneći biftek
 
Srneća šnicla
 
Meso divljeg zeca
Uporedni prikaz hemijskog sastava svežeg mesa divljači i odgovarajućeg mesa domaćih živitinja
Vrsta životinje Voda% Belančevine% Mast%
Jelen (but)
Goveđe (but)
73,09
69,00
25,67
19,50
3,85
11,00
Srna (but)
Ovčje (but)
75,76
64,00
19,77
18,00
1,92
18,00
Divlja svinja (but)
Domaća svinja (but)
74,50
53,00
21,57
15,20
2,36
31,00
Fazan (batak)
Jarebica (batak)
Divlja patka (batak)

Pileće (batak)
75,25
71,96
70,82

72,50
20,99
25,26
22,65

21,75
2,81
1,43
3,11

5,06

Svojstvo mesa divljačiUredi

Miris i ukus mesa divljači je intezivniji nego kod domaćih životinja, što je uglavnom posledica ishrane i staništa. Specifično svojstvo mesa divljači je karakterističan miris i ukus, koji je direktno vezan za kvalitet mesa. Na kvalitet mesa utiču sledeće okolnosti.

 • Meso divljači ima veoma neprijatan miris za vreme polnog žara. U to vreme meso pojedinih mužjaka divljih životinja može imati izražen neprijatan miris u meri da je nejestivo, kao što je to kod divljih nerastova koji imaju urinozan miris i ukus. Kod jelena miris i ukus u polnom žaru podsećaju na miris belog luka i u principu ne odbijaju konzumenta.
 • Meso ima gorak ukus ako je divljač duže ležala u agoniji nakon odstrela.
 • Starost divljači je presudna za kvalitet mesa. Što je divljač starija, utoliko ima više vezivnog tkiva te je meso žilavije.

Bolji kvalitet, mekše, sočnije i ukusnije meso imaju:

 • srne i jeleni do 3 godine starosti,
 • divlje svinje do 2 godine starosti
 • divlji zečevi od 2-8 meseci starosti i
 • pernata divljač do jedne godine starosti

Kod većine divljači bolji je ukus mesa zimi nego leti. Ukusnije je meso srne i zeca iz planinskih predela, nego iz nizijskih ili barovitih krajeva.

Hranjiva vrednostUredi

Ono što daje karakteristiku mesu divljači je:

 • prisustvo azotnih materija (belančevina visoke biološke vrednosti i esencijalnog aminokiselinskog sastava) i
 • vrlo malo kolagenskih materija. Od ukupne količine azotnih materija:
  • kod pernate divljači ima samo 6% kolagenskih materija
  • kod dlakave divljači ima samo 1,25% kolagenskih materija

Tabela nutritivnih vrednostiUredi

Prosečna nutritivna vrednost u 100 grama mesa divljači[2]
Vrsta
divljači
kcal kJ Proteini Masti Cink Selen Gvožđe Fosfor Magnezijum Tiamin
B1
Riboflavin
B2
Niacin
B3
Panteonska
kiselina

B5
Piridoksin
B6
Cijano-
kobalamin

B12
Fazan 181 757 22,7% 9,3% 1,0 mg
(10%*)
15,7 µg
(10%*)
- - - - - 4,6 mg
(46%*)
0,93 mg
(19%*)
0,66 mg
(51%*)
0,77 µg
(32%*)
divlja
patka
211 883 17,7% 15,2% - 12,8 µg
(23%*)
4,2 mg
(26%*)
168 mg
(21%*)
- 0,4 mg
(29%*)
0,3 mg
(21%*)
3,3 mg
(21%*)
- 0,53 mg
(31%*)
0,7 µg
(27%*)
Divlja
svinja
122 510 21,5% 3,3% - 9,8 µg
(18%*)
- 120 mg
(15%*)
- 0,4 mg
(33%*)
- 4 mg
(24%*)
- - -
Divlji
zec
114 477 22% 2,3% - 9,4 µg
(17%*)
3,2 mg
(23%*)
226 mg
(28%*)
29 mg
(10%*)
- - 6,5 mg
(41%*)
- - -
Jelen 120 502 23% 2,4% - 9,7 µg
(17,6%*)
3,4 mg
(24,3%*)
202 mg
(25%*)
- 0,2 mg
(18,3%*)
0,5 mg
(37%*)
6,4 mg
(40%*)
- 0,4 mg
(24%*)
6,3 µg
(260%*)
*RDI — Recommended Daily Intakes[3][4] — Preporučene dnevne količine unosa

Vrednost i značaj u ishraniUredi

U mesu divljači količine ekstraktivnih, nebelančevinastih azotnih materija — kreatina, kreatinin, karnozina i dr. — veoma su zastupljene i doprinose prijatnom ukusu, mirisu mesa i stimulativnom dejstvu lučenja žlezda i organa za varenje.

Zbog niskog nivoa masnoća, visokog nivoa proteina, ekstraktivnih materija, energetske i nutritivne vrednosti i lake svarljivosti, meso divljači je pogodno za ishranu adolescenata, rekovalescenata, dijabetičara, kardiovaskularnih boleniska i dr. U ugostiteljstvu, meso divljači se posebno ceni za pripremu specijaliteta od srna i fazana.

Konzervisanje divljačiUredi

 
Srna izložena u prodavnici za prodaju

Hlađenje i smrzavanje su načini konzervisanja mesa divljači.[5] Za razliku od mesa stoke za klanje, meso divljači se čuva u telesnom pokrivaču u rashladnim uređajima, odvojeno od ostalih namirnica zbog svog karakterističnog i specifičnog mirisa.

Čuvanje mesa divljači u telesnom pokrivaču odražava se na smanjenje kaliranja mesa i smanjenje oksidacionih užegnuća. Pri temperaturi od 0 °C i 85% vlažnosti:

 • meso srne se u koži može čuvati 29 dana, a bez nje svega 22 dana
 • meso zečeva se u koži i bez iznutrica može čuvati 25 dana, a bez nje 16 dana

Kod srna i zečeva trbušni mišići se kvare brže od ostalog mesa. Smrznuta divljač, ukoliko ne poseduje velike količine masti, veće je održivosti nego meso stoke za klanje i može se čuvati do godinu dana.

ReferenceUredi

Spoljašnje vezeUredi