Međunarodna komisija za stratigrafiju

Međunarodna komisija za stratigrafiju je naučna organizacija koja se bavi stratigrafijom na globalnom nivou. Predstavlja najveće naučno telo unutar Međunarodne unije geoloških nauka. Jedan od njenih zadataka je ustanoviti standardnu i globalnu geološku hronologiju, odnosno ohrabriti međunarodni dijalog među paleontolozima o tom pitanju.