Milenko Dželetović

Milenko Dželetović je predsednik Ekonomskog saveta Srpske napredne stranke.

BiografijaUredi

Rođen je 1973. godine u Uroševcu, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Ekonomski fakultet u Prištini završio je u skraćenom roku marta 1996. godine. Postdiplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, doktorsku disertaciju pod nazivom "Finansijske tržište i rastući značaj institucionalnih investitora u njihovom funkcionisanju", odbranio je u maju 2005. godine i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka na Ekonomskom fakultetu u Prištini.[1]

U školskoj 2005/2006. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, bio je angažovan za izvođenje nastave na predmetu Ekonomija. U periodu od 2008. do 2010. godine radio je kao šef katedre za bankarstvo i finansije Fakulteta za uslužni biznis. Od 2009. godine je vanredni profesor za više naučne oblasti bankarstvo i finansije i vijećnik za finansije Univerziteta Edukons i profesor monetarnih i javnih finansija na Ekonomskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.[2]

Glavni i odgovorni urednik časopisa "Poslovna ekonomija". Autor je i koautor više od 50 naučno-stručnih radova, četiri univerzitetska učenika iz oblasti finansija i finansijskih tržišta, monetarne ekonomije i bankarstva.

Trenutno je na poziciji finansijskog direktora "Telekoma".[3]

ReferenceUredi

  1. ^ „Milenko Dželatović”. Capital.ba. Pristupljeno 17. 1. 2019. 
  2. ^ „Dželetović očekuje razgovore o ceni električne energije”. Blic. Pristupljeno 17. 1. 2020. 
  3. ^ „Milenko Dželetović”. istinomer.rs. Pristupljeno 17. 1. 2019.