Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je jedno od devet zajedničkih ministarstava na nivou Bosne i Hercegovine odgovorno Bosne i Hercegovine odgovorno Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu se nalazi Staša Košarac iz SNSD.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
SedišteMusala 9, Sarajevo
 Bosna i Hercegovina
Ministar
Veb-sajthttp://www.mvteo.gov.ba/?lang=sr

Nadležnosti

uredi

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nadležno je za:[1]

 • spoljnotrgovinsku politiku i carinsko-tarifnu politiku BiH
 • pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti ekonomskih odnosa i trgovine sa drugim državama
 • pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma i drugih akata vezano za obnovu i rekonstrukciju BiH
 • odnose sa međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
 • pripremu i izradu makroekonomskih odnosno strateških dokumenata iz oblasti ekonomskih odnosa
 • poslovno okruženje, jedinstven ekonomski prostor
 • razvoj i promociju preduzetništva
 • kontrolu prometa roba i usluga koji imaju poseban režim u prometu odnosno u izvozu i uvozu
 • zaštitu potrošača
 • konkurenciju
 • veterinarstvo.

Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definisanje politike, osnovnih principa, koordiniranje delatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima:[2]

 • poljoprivrede
 • energetike
 • zaštita okoline, razvoja i korištenja prirodnih resursa
 • turizma.

U sastavu ovog ministarstva kao upravne organizacije su Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Kancelarija za usklađivanje i koordinaciju sistema plaćanja.

Reference

uredi