Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije je deo Vlade Republike Srbije i zaduženo je za međunarodnu saradnju i uspostavljanje međudržavnih odnosa.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
NadležnostSpoljna politika i odnosi
SedišteKneza Miloša 24-26, 11000 Beograd
Republika Srbija
Ministar
Ministar Marko Đurić
Zgrada ministarstva spoljnih poslova Srbije
Zgrada ministarstva spoljnih poslova Srbije

Ministarstvo je nadležno za koordinaciju spoljnopolitičkih i drugih međunarodnih aktivnosti koje u okviru utvrđene nadležnosti sprovode državni organi. Državni organi u obavljanju spoljnih poslova sarađuju sa Ministarstvo blagovremenim izveštavanjem o planiranim i sprovedenim aktivnostima. Komunikacija državnih organa sa predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija odvija se posredstvom Ministarstva ili u saradnji sa Ministarstvom, kada je to u skladu sa međunarodnim ugovorima i diplomatskom praksom. Odnosi državnih organa sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima odvijaju se preko Ministarstva.

Nadležnosti uredi

Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti obavlja sledeće poslove:

 • predstavlja, uz predsednika Republike, Republiku Srbiju u odnosima sa drugim državama, međunarodnim organizacijama, međunarodnim sudovima i drugim međunarodnim institucijama, kao i sa njihovim predstavništvima u Republici Srbiji;
 • štiti interese Republike Srbije, njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu;
 • predlaže Vladi spoljnu politiku koju ona utvrđuje;
 • predlaže Vladi uspostavljanje i prekid diplomatskih odnosa sa drugim državama;
 • predlaže Vladi učlanjenje, odnosno učešće Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i integracijama, kao i u drugim oblicima međunarodne saradnje;
 • predlaže Vladi ambasadore, generalne i počasne konzule Republike Srbije u inostranstvu;
 • učestvuje u poslovima u vezi sa akreditacijom zvaničnih predstavnika država i međunarodnih organizacija u Republici Srbiji;
 • organizuje zvanične posete na državnom i diplomatskom nivou;
 • učestvuje u pripremama za učešće predstavnika Republike Srbije na međunarodnim pregovorima i konferencijama;
 • analizira međunarodni položaj Republike Srbije i bilateralne odnose sa drugim državama;
 • analizira spoljnopolitičke aspekte odbrane i nacionalne bezbednosti;
 • analizira i predviđa razvoj regionalnih i globalnih odnosa i pojava, naročito u oblasti spoljne politike, bezbednosti, međunarodnog javnog i privatnog prava, ekonomije, ekologije, prosvete i kulture i stanja ljudskih prava, koja su od značaja za ostvarivanje međunarodnih odnosa Republike Srbije;
 • prikuplja i analizira informacije stranih medija koje se odnose na Republiku Srbiju;
 • priprema nacrte zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti spoljnih poslova, daje mišljenje o nacrtima zakona i drugih propisa u vezi sa spoljnim poslovima za koje su nadležni drugi organi državne uprave, a koji su od interesa za međunarodni položaj Republike Srbije;
 • priprema pravna mišljenja o pitanjima iz međunarodnog prava za potrebe predsednika Republike, Vlade i drugih državnih organa;
 • predlaže Vladi strategiju razvoja spoljnih poslova i druge mere kojima se oblikuje spoljna politika Vlade; priprema dokumentaciju, informacije i analize iz oblasti spoljne politike;
 • u saradnji sa nadležnim državnim organima pokreće postupak i koordinira vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora, učestvuje u postupku njihovog potvrđivanja i prati njihovu primenu; čuva originale svih međunarodnih ugovora, zajedničkih saopštenja i deklaracija Republike Srbije i njenih međunarodnopravnih prethodnika;
 • informiše vlade drugih država i međunarodnu javnost, kao i iseljenike, lica srpskog porekla i državljane Republike Srbije u inostranstvu o politici Republike Srbije i, u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, radi na promociji političkih stavova Vlade radi -jačanja ugleda Republike Srbije u međunarodnim odnosima;
 • u saradnji sa Ministarstvom za dijasporu, unapređuje poštovanje ljudskih i manjinskih prava iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije u inostranstvu;
 • u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, sprovodi glasanje državljana Republike Srbije koji imaju prebivalište ili boravište u inostranstvu za vreme izbora i referenduma na republičkom nivou;
 • u saradnji sa drugim organima državne uprave, obavlja poslove razgraničenja sa susednim državama, izrađuje i čuva dokumentaciju o državnoj granici;
 • prikuplja i čuva dokumentaciju o spoljnoj politici Republike Srbije, podstiče naučnoistraživački rad u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa;
 • sprovodi postupak sticanja, održavanja i raspolaganja nepokretnom imovinom u inostranstvu koja je neophodna za rad diplomatsko-konzularnih predstavništava;
 • organizuje, održava i štiti sisteme informatičkih, telekomunikacionih, kurirskih i drugih veza sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima i drugim informacionim sistemima;
 • obavlja poslove bezbednosti Ministarstva, diplomatsko-konzularnih predstavništava i zaposlenih;
 • u saradnji sa drugim nadležnim organima saglasno posebnom zakonu obezbeđuje učešće u međunarodnim misijama;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom.

Načela uredi

Načela za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu propisuje Vlada, na predlog ministra spoljnih poslova (u daljem tekstu: ministar).

Poslove bezbednosti iz tačke 25. ovog člana, Ministarstvo obavlja na način koji propisuje Vlada, na predlog ministra. Poslove iz svog delokruga Ministarstvo vrši neposredno i preko diplomatsko-konzularnih predstavništava. Nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Republici Srbiji, održanih 16. marta 2014. godine, na predlog mandatara za sastav Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, ministar inostranih poslova postaje Ivica Dačić. Ivica Dačić u Vladi Srbije, pored ovog resora, obavlja i funkciju zamenika predsednika Vlade.

Zgrada ministarstva se nalazi u opštini Savski venac u ulici Kneza Miloša. Većina odeljenja ministarstva, tada Kraljevine SHS, preselilo se ovde u decembru 1923. iz Ristićeve kuće.[1]

Vidi još uredi

Reference uredi

Spoljašnje veze uredi