Mihailo (nadbiskup)

Mihailo , nadbiskup je u Baru u periodu od 1282. do 1298 . godine. U Rimu je boravio 1291. godine, kada mu je papa Nikola Četvrti u poslanici dao nalog da izabere bikupa Sarde. Pretpostavlja se da je umro 1298. godine.

Literatura:

uredi
Nadbiskup Bara
12821298