Mišići gornjih udova

S obzirom na svoj položaj, pripoje i dejstvo, svi mišići gornjeg uda svrstani su u sledeće grupe: mišići ramena, mišići nadlakta, mišići podlakta i mišići šake.

Mišići ramenaUredi

Mišići ramena vrše pokrete ruke u svim pravcima oko kuglastog zgloba ramena. Rameni mišići povezuju gornji okrajak ramenice (humerus) s kostima ramenog pojasa. U njih ubrajamo jedan bočni, deltasti i 5 zadnjih, koji pokrivaju prednju i zadnju stranu lopatice, a u funkcionalnom pogledu, pored ovih, ubrajaju se i kostohumeralni mišići i spinohumeralni mišići. Mišići ramena okružuju zglob ramena i grade zidove pazušne jame (fossa axillaris). Sve ih možemo podeliti na prednju, unutrašnju, zadnju i spoljašnju mišićnu grupu. U prednjoj grupi su kostohumeralni mišići, koji se pripajaju na prednjoj strani grudnog koša i završavaju na kostima ramena: veliki (m. pectoralis major) i mali grudni mišić (m. pectoralis minor), i podključni mišić (m. subclavius). U unutrašnjoj grupi se nalazi još jedan kostohumeralni mišić, prednji zupčasti mišić (m. serratus anterior), koji pokriva veliki deo bočnog zida grudnog koša i istovremeno gradi unutrašnji zid pazušne jame. Zadnju grupu mišića ramena čine podlopatični mišić (m. subscapularis), nadgrebeni mišić (m. supraspinatus), podgrebeni mišić (m. infraspinatus), veliki obli mišić (m. teres major) i mali obli mišić (m. teres minor), a u ovu grupu se ubrajaju i spinohumeralni mišići, koji po svom položaju pripadaju mišićima zadnjeg zida grudnog koša, dok su po funkciji vezani za rameni pojas: veliki rombasti mišić (m. rhomboideus major) i mali rombasti mišić (m. rhomboideus minor), podizač lopatice (m. levator scapulae), trapezni mišić (m. trapezius), i najširi leđni mišić (m. latissimus dorsi).

Mišići nadlaktaUredi

Mišići nadlakta podeljeni su ramenicom i međumišićnim pregradama na prednju i zadnju grupu. Zadnju grupu čini samo jedan veliki, snažan troglavi mišić nadlakta (m. triceps brachii) dok su mišići prednje grupe podeljeni u dva sloja – površni i duboki sloj. U površnom se nalazi dvoglavi mišić nadlakta (m. biceps brachii), a u dubokom se nalaze kljunasto-ramenični mišić (m. coracobrachialis) i nadlakani mišić (m. brachialis).

Mišići podlaktaUredi

U podlaktici se nalazi 20 mišića, koji su podeljeni u 3 funkcionelne lože, prednju, spoljašnju i zadnju. Prednjoj grupi pripada 8 mišića, od kojih su 2 pronatori podlakta (m. pronator teres, m. pronator quadratus), a ostali su fleksori ručja i prstiju (m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor carpi ularis, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, m. flexor pollicis longus). Spoljna grupa sadrži 2 spoljna ekstenzora ručja (m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis) i 2 supinatora podlakta (m. supinator, m. brachioradialis). U zadnjoj grupi nalaze se 8 mišića koji su ekstenzori ručja i prstiju šake (m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor carpi ulnaris, m. extensor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus, m. extensor indicis, m. anconeus, m. abductor pollicis longus).

Mišići šakeUredi

Mišići šake se nalaze na dlanskoj strani doručja. Svi se oni mogu grupisati u 3 grupe: spoljašnju, srednju i unutrašnju.